PUUDE LANGETAMINE

  • Puude langetamine
  • Puu võrade kujundamine
  • Kändude juurimine
  • Okste äravedu ja utiliseerimine
Puude langetamisel ja võrade piiramisel on vajalik tellija hangitud kehtiv raieluba.